PKN
Hervormd Ameland
 
zondag 18 maart 2018 no. 11 zondag 18 maart 2018 no. 11

 

De diensten
 
Vandaag:
 
10.00 uur in Hollum                  Dhr. F. Hartmann         Organist: Eeke Marees
 
Collecte: De 1e collecte is voor het Rooseveldhuis
 
De 2e collecte is voor de Kerkvoogdij.
De collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van de kerkgebouwen.
De zending bus staat in de hal van de kerk.
 
Kinderwoorddienst - voor kinderen van de basisschool.
De kinderen sparen voor een nog nader te bepalen doel.
Kinderoppas Hollum: tijdens de diensten in Hollum is er kinderoppas aanwezig.
Gezamenlijk koffiedrinken: na de dienst van 10.00 uur in Hollum
Vervoer diensten Hollum maart: Theo Dokter, tel nr. 0519-554136
Vervoer diensten Ballum, Nes en Buren: bel een kerkenraadslid.
 
Protestantse dienst in Nes om 9.30 uur Ds. A. Boezewinkel
 
Volgende week:  zondag 25 maart 2018 Palmzondag
 
10.00 uur in Hollum Gezamenlijk in de Herenwegkerk School-Gezinsdienst
Ds. A. Boezewinkel en Dhr. F. Hartmann
 
De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor U:
 
 
De huispaaskaarsen: zijn weer te bestellen. De lijst ligt achter in de kerk.
 
Collectebonnen: Er zijn collectebonnen van 0,60 (wit) 1,00 (groen) en 1,20 (blauw). De collectebonnen kunnen besteld worden bij Engbert van der Meulen via de mail of telefonisch (0519-554794) Hij zal dan zorgen dat de collectebonnen afgeleverd worden, de betaling kan via de bankrekening Kerkvoogdij NL30RABO0302007075  of contant bij aflevering. Als u bonnen gebruikt kunt u dit opgeven als gift.
 
Bij de Collecte: Rooseveldhuis is een kleinschalig vakantiecentrum voor mensen met een lichamelijke en visuele beperking
 
Knutselclup: Woensdag 28 maart a.s. organiseert de Knutselclub van de Herv. Kerk te Hollum een verkoopmiddag van 14.00uur-16.30uur
in de bovenzaal van bovengenoemde kerk.

 
Van de Verdieping
 
Als voorbereiding van de Goede week hebben we maandag 26 maart de vastenmaaltijd. Voor ons een periode van bezinning. De Vastenmaaltijd kan ons daarbij helpen door sober, bewust en verantwoord samen in mediatie sfeer de maaltijd te gebruiken. Het moment voorin de week is gekozen om toon aan te geven voor de dagen van de Paascyclus verderop in de week. Maandag 26 maart 18.00 uur Consistorie Her. Kerk Ballum   Aanmelding is gewenst.  O.lv. Frits Hartmann
 
De kerkenraad wenst U een gezegende en fijne dienst en alvast een fijne week!
 
Column
Elkaar ontmoeten in armoede
 
Er zijn veel soorten armoede: economisch, fysiek, emotioneel, mentaal en geestelijk. Gemeenschap met anderen kan niet echt ontstaan als we vooral contact met hen zoeken omdat we rijk bedeeld zijn, gezond, evenwichtig, intelligent of sterk.
Gemeenschap is niet de oogverblindende show van onze gezamenlijke talenten. Gemeenschap is, integendeel, de kring waar men je armoede kent en aanvaardt. Die armoede is niet iets waarmee je zo goed mogelijk moet leren leven, het is de bron van nieuw leven.
Elke levende gemeenschap-rond een familie, een ideaal of een project-is een Ontmoeting van zwakke mensen. Als we samenkomen, wordt zichtbaar hoe rijk we zijn.
 
Henri Nouwen
Brood voor onderweg

 
 

Nieuws over  “de Plaats
Pioniersplek aan de Oosterlaan te Hollum
 
De Plaats zal iets later dan gepland zijn deuren openen , hierdoor zullen de geplande activiteiten van 8 maart t/m 5 april plaatsvinden bij de fam. P. Faber aan de Burenlaan te Hollum.
 
Gerechten van vroeger waarbij u het water in de mond loopt?
 
Bent u  +/- 70 jaar of ouder ?Dan kunt u nu deze met elkaar bereiden en natuurlijk opeten bij de activiteit :
“Oaderwets metenander”
Iedere maand een keuze uit uw favoriete gerecht , om het gevoel van vroeger compleet te maken zingen we liederen van weleer. Kortom een gezellige middag van 16.00 uur tot 19.00 uur
 
Wanneer ?
Eerste keer :13 maart .Lijkt u dit gezellig? Geef u dan op vóór 9 maart bij de fam. E v. d. Meulen tel:554794 of
Voor de gemaakte kosten vragen we een bijdrage van € 3,50 per persoon.
Moeilijk ter been of geen vervoer? Geen probleem , we halen u op en brengen u weer thuis.
 
Pas op de plaats”
 
Deze activiteit is bedoeld voor iedereen die het gezellig vindt elkaar te ontmoeten en tijdens de maaltijd van een goed gesprek te genieten. Per toerbeurt worden de maaltijden bedacht en bereidt .
Iedereen is welkom van 17.00 uur tot 19.00 uur .
Wanneer?
8 maart ,opgave vóór 6 maart ;22 maart , opgave vóór 20 maart ; 5 april , opgave vóór 4 april .
Ook hiervoor kunt u/jij zich opgeven bij fam. E v. d. Meulen tel:554794 of
Voor deze activiteit vragen we een bijdrage van € 5,50 per persoon.
 
We hopen u/jou op één van bovenstaande activiteiten te mogen ontmoeten!
 
 
 
 
 
 
Pastorale berichten
 
 
De pastorale berichten worden vanwege de privacy niet geplaatst op internet
 
 
 
We wensen alle zieken en hun familieleden Gods nabijheid en de steun van medemensen toe en waar mogelijk beterschap en herstel!
 
 
 
 
Adressen ziekenhuizen:     MCL Henri Dunantweg 2, 8934 AD LEEUWARDEN
UMCG Hanzeplein 1, 9700 RB GRONINGEN
Nij Smellinghe Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten.
Verpleeghuis:                    De Waadwente  Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA DOKKUM


Wilt u de nieuwsbrief elke week per mail ontvangen of heeft u iets voor in de nieuwsbrief stuur een mailtje naar

terug
 
 
Erediensten
Zondag 25 maart
Palmpasen
Schoolgezinsdienst
10.00 uur in Hollum
Gezamenlijk in Heerenwegkerk
Ds. A. Boezewinkel
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Donderdag 29 maart
Witte Donderdag
19.00 uur in Hollum
Heilig Avondmaal
Ds. S. Alblas
------------------------------
Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag
19.00 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag
20.30 uur in Ballum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zaterdag 31 maart
Stille Zaterdag
22.00 uur in Hollum
Dhr. F. Hartmann
------------------------------
Zondag 1 april
Eerste Paasdag
09.30 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
Met medewerking van
het Interkerkelijk Zangkoor
------------------------------
Zondag 1 april
Eerste Paasdag
11.00 uur in Nes
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 8 april
09.30 uur in Hollum
Ds. M.de Waal
uit Vijfhuizen
------------------------------
Zondag 8 april
10.45 uur in Ballum
Ds. M.de Waal
uit Vijfhuizen
------------------------------
Zondag 15 april
09.30 uur in Hollum
------------------------------
Zondag 15 april
10.45 uur in Nes
------------------------------
Zondag 22 april
09.30 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 22 april
10.45 uur in Ballum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 29 april
09.30 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 29 april
10.45 uur in Nes
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 06 mei
09.30 uur in Ballum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 06 mei
10.45 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Donderdag 10 mei
Hemelvaartsdag
10.00 uur in Hollum
Gezamenlijke dienst
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 13 mei
09.30 uur in Nes
------------------------------
Zondag 13 mei
10.45 uur in Hollum
------------------------------
Zondag 20 mei
Eerste Pinksterdag
09.30 uur in Ballum
Ds. S. Alblas
------------------------------
Zondag 20 mei
Eerste Pinksterdag
11.00 uur in Hollum
Ds. S. Alblas
M.m.v. Forza Musica
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.