PKN
Hervormd Ameland
 
zondag 21 januari 2018 no. 3 zondag 21 januari 2018 no. 3

 

 
 
  De diensten
 
Vandaag:
10.00 uur in de RK Kerk in Nes       Oecumenische dienst:  Gebed van de eenheid
Voorgangers zijn Pastoor Verheijen, Ds. A. Boezewinkel en  Dhr. F .Hartmann
De collecte is voor  Stichting Unique Learning Center (ULC) Curaçao
 
Kinderwoorddienst - voor kinderen van de basisschool.
De kinderen sparen voor een nog nader te bepalen doel.
Kinderoppas Hollum: tijdens de diensten in Hollum is er kinderoppas aanwezig.
Gezamenlijk koffiedrinken: na de dienst van 10.00 uur in Nes ?
Vervoer diensten Hollum januari: Oene de Vries tel nr. 0519-554159
Vervoer diensten Ballum, Nes en Buren: bel een kerkenraadslid.
 
Stelpdienst:  donderdag 25 januari 16.30 uur  Pastoor P. Verheijen
 
Volgende week:  zondag 28 januari 2018
 
10.00 uur in Ballum        Ds. H. Ebmeier
De collecte is voor Catechese en Educatie
 
De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor U:
 
De intrededienst: van Ds. Sijbrand Alblas wordt gehouden op 18 februari om 11.15 uur In Hollum.
Hij zal worden bevestigd door zijn vader Ds. S. Alblas
 
Bij de collecte: Projectvoorstel: Oprichten van een leerinstituut (school) voor
kinderen en adolescenten met een Autismespectrumstoornis (ASS)
 
Van de Verdieping.
 
Bijbels Culinair: Op 26 januari om 19.30 uur is er van de Verdieping een PROEVERIJ in het recreatie gebouw van Roosdunen in Ballum.
Bijbels Culinair, eeuwen oude gerechten in een nieuwjasje gestoken met de Bijbel als leidraad. Daarbij anekdotes van de ingrediënten en de gerechten van toen en nu.
Voor wat u hebt gegeten/geproefd mag u aan het eind van de avond zelf bepalen wat u het waard vond.
In de kerkkrant van de kerst kunt u het ook nog even nalezen.
U kunt zich opgeven voor deze avond bij: Anja Faber tel: 0519 554445 @mail:
 
Kinderwoorddienst: Beste Kinderen, ouders en grootouders,
Mogelijk dat jullie geïnteresseerd zijn voor de oecumenische viering.
In de RK kerk te Nes is er dienst op 21 januari 2018.
Drie kerken en de voorgangers verzorgen de gezamenlijke dienst.
Ook voor de kinderen is er gelegenheid om mee te doen aan de kinderwoord dienst. Dit jaar wordt het verzorgd door Diana Metz.
Van harte welkom dus!
 
De Kinderwoord leiding
Marina Bakker.
 
De kerkenraad wenst U een gezegende en fijne dienst en alvast een fijne week!
 
Column
 
 
 
Pastorale berichten
 
 
De pastorale berichten worden vanwege de privacy niet geplaatst op internet
 
 
 
We wensen alle zieken en hun familieleden Gods nabijheid en de steun van medemensen toe en waar mogelijk beterschap en herstel!
 
 
 
 
Adressen ziekenhuizen:     MCL Henri Dunantweg 2, 8934 AD LEEUWARDEN
UMCG Hanzeplein 1, 9700 RB GRONINGEN
Nij Smellinghe Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten.
Verpleeghuis:                    De Waadwente  Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA DOKKUM

terug
 
 
Erediensten
Zondag 28 januari
10.00 uur Ballum
Ds H.Ebmeier
------------------------
Zondag 4 februari
10.00 uur Nes Heilig Avondmaal
Ds P. Wansink uit Dordrecht
-------------------------
Zondag 11 februari
10.00 uur Hollum
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.