PKN
Hervormd Ameland
 
zondag 23 juli 2017 - no. 29 zondag 23 juli 2017 - no. 29

De diensten
 
Vandaag:
09.30 uur in Ballum       Ds. N. Dijkstra-Algra uit Houten    Organist: Gijs de Jong
10.45 uur in Hollum       Ds. N. Dijkstra-Algra uit Houten    Organist: Eeke Marees
 
Collecte: De 1e collecte is voor de eigen Diaconie.
De 2e collecte is voor de Kerkvoogdij.
De collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van de kerkgebouwen.
De zendingsbus staat in de hal van de kerk.
 
Kinderwoorddienst - voor kinderen van de basisschool.
De kinderen sparen voor de stichting Make a Wish.
Kinderoppas Hollum: tijdens de diensten in Hollum is er kinderoppas aanwezig.
Gezamenlijk koffiedrinken: na de dienst van 09.30 uur in Ballum
Vervoer diensten Hollum juli: Oene de Vries tel nr. 0519-554159
Vervoer diensten Ballum, Nes en Buren: bel een kerkenraadslid.
 
Protestantse Dienst in Nes verzorgd door FDG: 09.30 uur Ds. A. Boezewinkel
 
Volgende week: ·zondag 30 juli 2017
 
10.00 uur in Ballum Openluchtdienst          Ds A. Boezewinkel en Dhr. F. Hartmann
10.45 uur in Hollum                          Ds. N. Dijkstra-Algra uit Houten
De 1e collecte is voor TEAR Strijd tegen armoede en onrecht
 
De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor U:
 

Bazaar 2017 Nederlands Hervormde Kerk: Nog een paar weken en dan is het weer zover. Op maandag 14 en dinsdag 15 augustus zetten vele vrijwilligers zich weer in om er een geslaagde bazaar en verkoping van te maken. We zijn druk met de voorbereidingen bezig. Bij velen valt binnenkort weer een briefje in de bus dat er spulletjes worden opgehaald. Ook op de mensen die geen briefje in de bus krijgen doen wij een beroep. Heeft u spulletjes over die u kwijt wilt, maar die nog te gebruiken zijn voor de verkoopavond op 15 augustus, wij zijn er heel blij mee. Een andere bijdrage, op wat voor manier ook, van harte welkom. Als u  spulletjes heeft kunnen we ze bij u op halen om het in de loods te zetten. Tevens zijn we op zoek naar mensen die voor de 14e wat willen bakken(cake, boffert etc.) Geef het even aan ons door als u ons wilt helpen. Wij rekenen op u!
Bazaarcommissie, Telefoon Willy: 06-23731784 Hennie: 06-26765843
(mailadres:
 
Egbert en Grietje Kolk hebben hun taak in de kerkenraad weer volledig opgepakt.
 
Oproep: Het kerkbezichtigingsteam Hollum is op zoek naar uitbreiding. Oene de Vries zal voorlopig niet in staat zijn mee te doen, daarom zoeken wij, Henk Bakker en Gerbrand Bruin, in ieder geval voor deze zomer een vervanger voor Oene. Met een vrijwilliger extra kan de kerk driemaal per week ochtends van 11-12 uur, van juni tot november, open blijven. Lijkt het u leuk om 1 uur per week mee te doen, zodat ook bezoekers die zondags niet altijd in de kerk zijn, toch van ons mooie kerkgebouw kunnen genieten, of hebt u vragen, neemt u dan even contact op met Gerbrand J. Bruin tel. 0519 554492
 
Collectebonnen: Er zijn collectebonnen van 0,60 (wit) 1,00 (groen) en 1,20 (blauw). De collectebonnen kunnen besteld worden bij Engbert van der Meulen via de mail of telefonisch ( 0519-554794 ) Hij zal dan zorgen dat de collectebonnen afgeleverd worden, de betaling kan via de bank  rekening Kerkvoogdij NL30RABO0302007075  of contant bij aflevering. Als u bonnen gebruikt kunt u dit opgeven als gift.
 
De kerkenraad wenst U een gezegende en fijne dienst en alvast een fijne week!
 
Column

Rouwen
Hoe onthullend kan alleen al de klank van een woord zijn. Rouwen. Een woord hoorbaar in mineur. Ook los van z’n betekenis, klinkt er droefheid, veel droefheid in mee. Rouwen doe je bij de dood van een beminde. Een immens drama. Er is ingebroken in het huis van je leven. Nietsontziend sloeg de dood z’n slag. Het meest kostbare, juist wat onvervangbaar was, nam hij mee. Hoe leeg is je huis. Alle warmte is er uit verdwenen.
Wat doe je? Je rouwt. Zichtbaar geef je uiting aan je verdriet. Huiverend belichaam je het. Je bént het. Eén en al verdriet.
En ja, ook méér ben je en ooit zul je dat beseffen. Maar laat niemand dat tegen je zeggen. Nu ben je zó, nu verkeer je in deze staat, is dit je status. Een wel uiterst menselijke status.
Een status die alle respect verdient.
 
Woorden voor jou
 
Hans Bouma
 
De pastorale berichten worden vanwege de privacy niet geplaatst op internet. 
We wensen alle zieken en hun familieleden Gods nabijheid en de steun van medemensen toe en waar mogelijk beterschap en herstel!
 
Adressen ziekenhuizen:   MCL Henri Dunantweg 2, 8934 AD LEEUWARDEN
MCG Hanzeplein 1, 9700 RB GRONINGEN
Nij Smellinghe Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten.
Verpleeghuis:                 De Waadwente Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA DOKKUM
 

 
 
Erediensten
Zondag 23 juli
09.30 uur Ballum
Ds N Dijkstra
--------------------------
Zondag 23 juli
10.45 uur Hollum
Ds N. Dijkstra
-------------------------
Zondag 30 juli
10.00 uur Ballum
Openluchtdienst
Ds A Boezewinkel
Dhr F. Hartmann
------------------------
Zondag 30 juli
10.45 uur Hollum
Ds N.Dijkstra
------------------------
Zondag 6 augustus
09.30 uur Hollum
Dhr F.Hartmann
--------------------------
Zondag 6 augustus
10.45 uur Nes
Dhr F.Hartmann
-------------------------
Zondag 13 augustus
9.30 uur Hollum
Ds J Arnoutse
--------------------------
Zondag 13 augustus
10.45 uur Ballum
Ds J.Arnoutse
--------------------------
Zondag 20 augustus
9.30 uur Hollum
H.A. Ds H Ebmeier
---------------------------
Zondag 20 augustus
10.45 uur Nes
Ds H.Ebmeier
--------------------------
Zondag 27 augustus
9.30 uur Hollum
Ds M. de Waal
--------------------------
Zondag 27 augustus
10.45 uur Ballum
Ds M.de Waal
--------------------------
Zondag 3 september
9.30 uur  Nes
Dhr F.Hartmann
---------------------------
Zondag 3 september
10.45 uur Hollum
Dhr F. Hartmann
---------------------------
Zondag 10 september
9.30 uur Ballum
Ds H.Strubbe
---------------------------
Zondag 10 september
10.45 uur Hollum
Ds  H.Strubbe
------------------------------
Zondag 17 september
9.30 uur Nes
Ds J.Bouwmeester
-----------------------------
Zondag 17 september
10.45 uur Hollum
Ds J.Bouwmeester
----------------------------
Zondag 24 september
9.30 uur Ballum
Ds H.Ebmeier
----------------------------
Zondag 24 september
10.45 uur Hollum
Ds H.Ebmeier
-----------------------------
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.