PKN
Hervormd Ameland
 
zondag 17 september 2017 - no. 37 zondag 17 september 2017 - no. 37


Vandaag: De diensten
 
09.30 uur in Nes      Ds. J. Bouwmeester uit Enschede           Organist: Gijs de Jong
10.45 uur in Hollum Ds. J. Bouwmeester                       Organist: Sietse de Boer
 
Collecte: De 1e collecte is voor de Vredesweek.
De 2e collecte is voor de Kerkvoogdij.
De collecte bij de uitgang is voor de instandhouding van de kerkgebouwen.
De zendingsbus staat in de hal van de kerk.
 
Kinderwoorddienst - voor kinderen van de basisschool.
De kinderen sparen voor de stichting Make a Wish.
Kinderoppas Hollum: tijdens de diensten in Hollum is er kinderoppas aanwezig.
Gezamenlijk koffiedrinken: na de dienst van 09.30 uur in Nes
Vervoer diensten Hollum september: Theo Dokter tel nr. 0519-554136
Vervoer diensten Ballum, Nes en Buren: bel een kerkenraadslid.
 
Volgende week: ·zondag 24 september 2017
09.30 uur in Ballum   Ds. H. Ebmeier         
10.45 uur in Hollum   Ds. H. Ebmeier  
De 1e collecte is voor de eigen Diaconie
 
De kerkenraad heeft de volgende mededelingen voor U:
 
Bij de collecte: Vrede is niet vanzelfsprekend. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de vredesweek vraagt Kerk In Actie daar aandacht  en financiële hulp voor.
 
Collectebonnen: Er zijn collectebonnen van 0,60 (wit) 1,00 (groen) en 1,20 (blauw). De collectebonnen kunnen besteld worden bij Engbert van der Meulen via de mail of telefonisch ( 0519-554794 ) Hij zal dan zorgen dat de collectebonnen afgeleverd worden, de betaling kan via de bank  rekening Kerkvoogdij NL30RABO0302007075  of contant bij aflevering. Als u bonnen gebruikt kunt u dit opgeven als gift.
 
 
                                                                                 
De kerkenraad wenst U een gezegende en fijne dienst en alvast een fijne week!
 
 Column

Terugblikken
 

Het is een vermogen dat we niet moeten onderschatten: dat we kunnen terugblikken . Bij alles wat je verder voor ogen staat, onderbreek je  jezelf en richt je je blik op wat achter je ligt. Wat was van betekenis, is misschien nog steeds van betekenis, wat had beter gekund, wat deugde gewoon niet?
Terugblikken, en dan evaluerend, kritisch terugblikken, het lijkt oponthoud. Maar wie nooit achteromkijkt, verliest het zicht op een zinvolle toekomst. Waar hij ook oog voor heeft, niet voor wat het leven werkelijk progressie verleent. Terugblikken kost tijd, energie. Maar nog meer tijd en energie kost het om de schade die je bij gebrek aan terugblikken gegarandeerd oploopt, enigszins te herstellen.
 
Woorden voor jou
 
Hans Bouma
 
Pastorale berichten
 
Er zijn geen pastorale berichten binnengekomen.
 
We wensen alle zieken en hun familieleden Gods nabijheid en de steun van medemensen toe en waar mogelijk beterschap en herstel!
 
Adressen ziekenhuizen:   MCL Henri Dunantweg 2, 8934 AD LEEUWARDEN
MCG Hanzeplein 1, 9700 RB GRONINGEN
Nij Smellinghe Compagnonsplein 1 9202 NN Drachten.
Verpleeghuis:                 De Waadwente Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA DOKKUM
 

 
 
Erediensten
Zondag 17 september
9.30 uur Nes
Ds J.Bouwmeester
-----------------------------
Zondag 17 september
10.45 uur Hollum
Ds J.Bouwmeester
----------------------------
Zondag 24 september
9.30 uur Ballum
Ds H.Ebmeier
----------------------------
Zondag 24 september
10.45 uur Hollum
Ds H.Ebmeier
-----------------------------
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.