PKN
Hervormd Ameland
 
Collectes Collectes

Zondag 09 juni. De collecte van deze zondag is bestemd voor AMREF FLYING DOCTORS. Deze organisatie werkt al ruim 65 jaar aan een gezond en sterk Afrika. Ze leiden zorgverleners op, bieden basiszorg, geven voorlichting en maken schoon water duurzaam beschikbaar. Ook praten ze met Afrikaanse overheden, want ze willen dat verbeteringen blijvend zijn. Het werk dat zij doen, is onderverdeeld in vier thema's: meer goed opgeleide zorgverleners; mijn lijf, mijn leven; schoon water, goede hygiëne en medische zorg voor iedereen De diaconieën van onze beide kerken willen deze belangrijke collecte bij u aanbevelen. U kunt steunen door uw gift in de collectezak te doen of te storten op. Rabobank NL54RABO0302008098 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Ameland o.v.v. Amref Flying Doctors. U kunt ook de QR-code scannen.

 
Stichting Tess Unlimited Guatamala

Stichting Tess Unlimited Guatamala
In 2012 heb ik een maand vrijwilligerswerk verricht voor Stichting Tess Unlimited in het ziekenhuis Hermano Pedro in Antigua ( Guatamala ). Was werkzaam op de afdeling voor babies met ondervoedingsproblemen ten gevolge van een schisis ( open gehemelte en / of hazenlip ). Het was voor mij een hele bijzondere en mooie ervaring om mee te mogen helpen op deze afdeling.
 

Wie is Tessa de Goede - Ordonez.
Tessa is geboren en getogen in het oosten van Nederland. Zij verloor haar hart in 2008 in en aan Guatamala. Ze ging werken op de afdeling waar babies liggen met een schisis en op een publieke basis school. Daarna volgden al snel ideeen en projecten op haar weg.
 
"Samen maken we het de moeite waard".
 
Stichting Tess Unlimited spant zich in om het leven van kinderen en hun gezinsleven in Guatamala te verbeteren. Er worden verschillende projecten gerealiseerd :
- Schisis operaties
- Patientenbezoek en bijvoeding van babies
- Het begeleiden van ouders en hun kinderen bij het consulteren van een      arts
- Onderwijs en handvaardigheid
- Kids Kitchin Kookschool
- Verschiilende melkprojecten voor ondervoede kinderen
- Het opzetten van aanvullend onderwijs in Guatamala, zoals Engels en Computerlessen
- Kinderen ongekende ervaringen geven tijdens excursies en themaprojecten
 
Tessa kan het niet alleen, en is jullie zeer dankbaar voor de rijkelijke donaties!! Dit geld verricht grote wonderen. Het geld wordt goed besteed en er blijft niets aan "de strijkstok" hangen.
Jullie ( als gulle gevers ) maken het leven van degenen die in Guatamala ondersteund worden door Tessa, een stuk mooier.
 
Tessa wil jullie hiervoor heel hartelijk danken.
 
Wil je meer weten haar projecten, kijk dan op:
www.tessunlimited.nl

Tessa blijft dezelfde koers varen t.a.v. de babies /kinderen met een schisis in Guatemala, om hen te laten opereren en hen een gezonde en eerlijke toekomst te geven en te ondersteunen in de stap naar deze toekomst.

Wij  (Wilma Elgersma) is in het voorjaar een paar weken in Antigua / Guatemala geweest. Bezoek gebracht aan Tessa door sponsoring en giften, zijn er 9 babies geholpen met een schisis en /of open verhemelte ) en meegeholpen een huisje te bouwen voor een gezin, even buiten Antigua, waar het gezin aan meebetaald ( kosten 5000 euro voor het huisje, 2 kamers en een douche met toilet ). Dit gedaan in samenwerking met de Nederlandse Stichting "Constru Casa".
 
Met vriendelijke groet,
 
Wilma Elgersma
Dronrijp 


Beste Diaconie,
 
Wij hebben van jullie kort geleden een geweldige donatie van € 500 mogen ontvangen, ongelooflijk veel dank hiervoor!
Wij hebben een klein meisje Monica geopereerd uit het hoge noorden van Guatemala. De operatiekosten waren € 400 en we hebben
voor de andere € 100 haar nog 2 maanden na de operatie in het melk project gehouden zodat ze goed kan revalideren.
 
Hierbij stuur ik ook graag de voor en na foto toe en wil ik jullie namens haar moeder ook heel hartelijk bedanken.
 
Saludos uit Guatemala,
Tessa de Goede
www.tessunlimited.com
00502 - 45507798

 
lees meer »
 
Hart voor Haiti

Hart voor Haiti

Naast de geregelde activiteiten(zie de site) wordt er op dit moment veel noodhulp gegeven,na de verwoestende orkaan Matthew,die zoveel heeft verwoest in de omgeving in dorpen.(200km per uur!)
Voedsel wordt uitgereikt en drinkwater op veilige plekken.Noodreparaties worden uitgevoerd en enkele dorpen zijn uitgekozen voor structurele hulp.Water en brood voor elke dag in een groter gebied en kleinvee en zaaigoed voor enkele dorpen(structurele hulp)
Johan Smoorenburg mailde ons:Ïk ben heel blij en geroerd door de belangstelling die er op Ameland is voor het werk hier.Hartelijk dank voor het mooie bedrag dat door jullie kerk voor ons werk is gegeven!We kunnen het heel goed gebruiken”
En “We doen wat we kunnen, alles is verwoest, je weet bijna niet waar je beginnen moet.Het is intriest wat je ziet,je kunt de hele dag wel huilen,maar niets doen is geen optie”
Maar er zijn ook mooie dingen te vermelden:
-Het kooktoestel is aangeschaft: voor elke dag voedsel binnen en buiten het kinderdorp.
-alle kinderen kregen een kerstzakje met iets lekkers er in.Wat waren ze blij!
-een Nederlandse ondernemer heeft een zwembad aangelegd en gedoneerd.Een enorm iets op dit eiland.De kinderen genieten! Ontspanning,beweging,afkoeling en vermaak .Wat een feest elke dag!Want hier zijn geen electronische spelletjes of speelgoed voor de kinderen.Enkel wat zelfgemaakt dingetjes om mee te spleen.
-wat een plezier om alles nu te bekijken op onze laptop!Ja,want een jong echtpaar met ervaring hiermee is een tijd op het kinderdorp om van alles te doen aan de PR en op je PC kun je nu kijken op de site en op facebook naar van alles uit het kinderdorp! Kijkt u maar even op: www.hartvoorvoorhaiti.nl En op www.facebook.com/hartvoorhaiti
Zo,jullie zijn weer even op de hoogte,een hartelijke groet en dank voor al jullie aandacht hiervoor!
Liesbeth en Johan Dul. Te.0620198940 en e-mail: jolies50@hotmail.com

Graag geven we informatie door over Hart voor Haïti.Wij zijn in 1980 bij dit werk betrokken geraakt op Sint Maarten,waar veel Haitianen verblijven  en met Johan Smoorenburg bij de start van zijn werk ,ook door hem enkele keren uit te nodigen op de school in Dedemsvaart.

Sinds die tijd  is dit werk  gestaag op dit zeer arme  eiland gegroeid. Het werk is vanaf het begin geleid door Johan  en zijn vrouw die gegrepen waren  door de vreselijke situatie  daar:. Honger werkloosheid ziektes etc.Door natuurrampen(denk aan de grote aardbeving)en door verkeerde regeringen enz.kwam het land in een uitzichtloze situatie. “Toch is het een land met grote mogelijkheden”;  dat is de Geloof Hoop en Liefde die Johan dagelijks inspireert!
-opgegeven kinderen worden opgevangen in het kinderhuis .Johan nam ze vaak mee vanaf de straat liggend als vondeling en hulpbehoevend. Kleine appartementen werden gebouwd,wat langzaam uitbreidde tot een kinderdorp.-Bon Repos-(200 kids) In tijden van grote crisis vonden velen een veilige en bewaakte plek binnen de muren .Door hulp van “Haitiaanse tantes”wordt de gezinssituatie zoveel mogelijk nagebootst voor de kinderen. Nu is erook het Kinder Adoptieplan waardoor concrete en persoonlijk hulp aan een kind kan worden  gegeven .Kinderen tot 18 jaar kunnen voor 32 euro per maand worden gesteund voor o.m. onderwijs gezonde voeding medische zorg .

-ook dagelijksewatervoorziening en een broodfabriek zorgen voor structurele hulp aan de omgeving en dit geeft werk en opleiding aan jongeren en brood voor ieder. Daarnaast een vormingscentrum waar 120 mensen slapen en 400 jongeren worden getraind en geinformeerd  mbt aidsvoorlichting hygiene , verzorging en gezinsplanning.
-Ouderen krijgen hulp in een “opa en oma huis”..Er wonen er 60,die met grote vreugde een onderkomen hebben na een lang miserabel leven.Hiervoor is het Opa/oma adoptieplan
-scholen werden gesticht niet alleen in de stad maar ook  op het platteland.Ook schoolsponsoring is een middel  tot ontwikkeling.Wat geweldig dat vele jongelui een vak of studie(universiteit zelfs)konden doen en nu terugkomen om zelf aan de slag te gaan . !

-enkele kerken met diensten en bijbelstudiegroepen ,zondagschool voor alle leeftijden en ook een bijbelschool  zijn onstaan.Velen uit de omgeving worden gevormd en komen tot levend geloof in Jezus Christus.
Hart voor Haiti werkt samen met organisaties als Hart voor kinderen,Wilde Ganzen,Icco en EO Metterdaad.Door deze contacten kan men doorgaan met het werk en uitbreiden waar nodig.
Wilt u dit werk ondersteunen? wij mogen het aanbevelen samen met Elly en Rikkert ,Bert van Leeuwen en anderen.Er zijn weinig overheadkosten!Bestuur en vrijwilligers doen het kostenloos.Graag uw giften maar bovenal het gebed voor dit  mooie werk.

www.hartvoorhaïti.nl of mail: info@hartvoorhaïti.nl www.facebook.com/hartvoorhaïti -donateurscontact:postbus 23, 2230AA Rijnsburg
06-54326957      IBAN:NL76INGB0005361685 
Met een hartelijke groet en dank voor uw aandacht:  Liesbeth en Johan Dul


kinder adoptie plan
Door het Kinder Adoptie Plan kunt u heel concreet ervaren hoe uw gift het leven van een jonge Haitiaan verandert. Opa/Oma sponsoring
Op Haïti is het leven zwaar, en de ouderen in ons verzorgingshuis hebben meestal een heftig leven achter de rug.
Schoolsponsoring
Ieder kind heeft recht op onderwijs. De realiteit is helaas vaak anders. U kunt daar verandering in brengen.
Geef onze jongeren een hoopvolle toekomst
Onderwijs is de basis voor later: “Kinderen die de school afmaken hebben veel meer kans op een goede baan met fatsoenlijk inkomen. Een opleiding is de enige manier om de cirkel van armoede te doorbreken”. Helpt u mee om onze jongeren een goede toekomst te geven?
Maak hier uw gift over.
Alvast heel hartelijk dank!Situatie op Haiti – het gevaar is om de hoek
Het blijft weer uitkijken en de laatste tijd is  het gevaarlijk om buiten het kinderdorp te gaan. Het is verkiezingstijd, en 25 oktober moet er een president worden gekozen uit 52 kandidaten. De politie heeft zijn handen vol aan alle onrusten. Bij ons in de buurt lopen bendes s’nachts schietend rond en gaan willekeurig woningen in. Een jonge vrouw van 18 jaar, een dochter van een van onze tantes in het kinderdorp, is daarbij omgekomen. Wanneer we buiten het kinderdorp moeten kijken we constant over onze schouder zoals in het verleden toen de onveiligheid een hoogtepunt bereikte. Toen waren er soms 100 kidnappingen op een dag.
Wilt u voor onze veiligheid blijven bidden.


 
 
Ontwikkelingswerk India, Nepal en Kenia

Ontwikkelingswerk India, Nepal en Kenia

Vanuit Afrika is het bericht gekomen dat het schoolbestuur in Kenia erg blij verrast is met de boven verwachting hoge opbrengst van de collecte van 1100 euro van de openluchtviering in Ballum deze zomer.
Het schoolbestuur in Kenia gaat overwegen hoe ze dit bedrag het beste kunnen gaan besteden.
Om één klaslokaal te bouwen is een verdubbeling van deze 1100 euro samen met de opbrengst van eerdere acties nog niet voldoende om nu één klaslokaal te bouwen.
Er heerst nu grote armoede in de streek, omdat de suikerrietfabriek, waar bijna iedereen die een baan had, failliet is gegaan. Daarom zijn er weinig ouders die geld hebben voor degelijke schoolkleding voor hun kinderen. 
En omdat er voorlopig een -niet eenvoudige- mogelijkheid is om twee groepen samen te voegen in één lokaal, zou het schoolbestuur eerst prioriteit willen geven aan schoolkleding voor de kinderen die zonder zitten.
'A Child smartly dressed in a school uniform is motivated and ready to learn and become important in life to serve others.'
(Een kind dat mooi gekleed gaat in degelijke kleding is gemotiveerd om goed te leren voor het leven om anderen daarmee van dienst te kunnen zijn.)
 
De klaslokalen zullen zeker worden gebouwd, we houden u op de hoogte.
Graag wil iedereen in Afrika alle goede gevers heel hartelijk bedanken voor hun gulle bijdrage. 

Onze stichting realiseert ontwikkelingsprojecten in India, Nepal en Kenia voor kansarme dorpsbewoners.

Motto: Armoedebestrijding is essentieel voor een stabiele en duurzame wereld, waar mensen gezond en productief kunnen leven in harmonie met de natuur.
 Wij zijn een groep mensen, vrijwilligers, die: mensen helpt 'zonder aanziens des persoons', dus ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging.

En de link om onze stichtingswebsite te bezoeken:

ontwikkelingswerktheokiewiet
Met vriendelijke groet, Theo.

 
 
Wat doet de Colombia Werkgroep Ameland?

Wat doet de Colombia Werkgroep Ameland?

Zij  ondersteunt het werk van Jetty van Aalsum in de krottenwijken van Pereira (Colombia) via de Stichting "Jetty van Aalsum". Doelstelling van deze stichting is:
Kinderen die leven onder de meest erbarmelijke omstandigheden op te laten groeien in hun eigen land en cultuur. Dit te doen door te investeren in het kind door ze goede voeding, liefde en basiszorg te geven en ze te onderwijzen. Om zo te streven naar een situatie waarin het kind een reële kans krijgt op een toekomst in haar/ zijn land. De Stichting kan haar doelstelling waarmaken door giften en donaties van particulieren en organisaties.
 
Ondervoeding was in de jaren zeventig de grootste zorg. Kinderen uit de armoedige wijken waren zeer ondervoed en konden soms op hun beentjes niet meer staan. Jetty van Aalsum startte een voedseluitdeelpost.
Kinderdagverblijf Guarderia San Francisco
Gelukkig is er door de jaren heen wel wat veranderd. Ondervoeding komt nog maar zelden voor. De guarderia als voedseluitdeelpost is veranderd in een kinderdagopvang voor ongeveer 135 kleuters van 3 tot 5 jaar. Dagopvang, zodat moeders / oma's / tantes de gelegenheid krijgen te werken of werk te zoeken. Zo kunnen ze hun economische positie verbeteren met als doel dat zij hun (klein) kinderen kunnen onderhouden en behouden.


Financiële adoptie

Vanaf het 3e jaar kan een kleuter naar de Guarderia. Het kind is verzekerd van alle basishulp en wordt in twee jaar voorbereid op de lagere school. In principe loopt een adoptie tot het 18e jaar. Soms verhuist een kind met zijn/haar familie en dan stopt de adoptie eerder.
Aan het begin van het schooljaar komen de kinderen langs op de Guarderia voor een praatje en  ze moeten een bewijs bij zich hebben bij welke school ze staan ingeschreven. Vervolgens komen de kinderen gedurende het jaar langs op de Guarderia om hun rapport te laten zien. Hun vorderingen worden nauwlettend in de gaten gehouden.
Voor  € 22,50 per maand geeft u een kind de kans een opleiding te volgen!
Voor verdere info betreffende de Stichting zie www.jettyvanaalsum.com
 
Contact op Ameland: Hilly Bruin, Piety Nagtegaal, Greetje de Vries


 
 
 
Erediensten:

Magnuskerk;
Oosterlaan 2 Hollum
Herenwegkerk;
Herenweg 4 Hollum
Vermaning; Vermaningspad 1 Nes


Zondag 23 juni
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 23 juni
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
-----------------------------------
Zondag 30 juni
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Harrie Strubbe
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 07 juli
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 14 juli
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Mart-Jan Luteyn
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 21 juli
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 21 juli
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen

-----------------------------------
Zondag 28 juli
09.30 uur Magnuskerk Hollum
ds. Edna Zwerver
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 28 juli
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Edna Zwerver
-----------------------------------
Zondag 04 augustus
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Nynke Dijkstra
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 04 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Nynke Dijkstra
-----------------------------------
Zondag 11 augustus
09.30 uur Magnuskerk Hollum
dhr. Erik te Loo
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 11 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
dhr. Erik te Loo
-----------------------------------
Zondag 18 augustus
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 18 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
-----------------------------------
Zondag 25 augustus
09.30 uur Magnuskerk Hollum
ds. Stephan de Jong
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 25 augustus
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Stephan de Jong
-----------------------------------
Zondag 01 september
10.00 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 08 september
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Paul Wansink
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 15 september
09.30 uur Herenwegkerk Hollum
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
via
YouTube
-----------------------------------
Zondag 15 september
10.45 uur Vermaning Nes
ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
-----------------------------------
Zondag 22 september
10.00 uur Magnuskerk Hollum
ds. Adri Terlouw
via
YouTube
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.